Проект районного бюджету на 2019 рік

Доходну частину районного бюджету на 2019 рік передбачено в сумі 733 888,9 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 728 575,1 тис. грн, спеціальним фондом – 5 313,8 тис. грн. Порівняно з минулим роком доходна частина загального фонду бюджету зменшилась на 24 447,7 тис. грн за рахунок  зменшення субвенції на надання пільг та житлових субсидій та субвенції на надання допомог сім`ям з дітьми на суму.

 

Загальна сума власних доходів складає 85000,0 тис. грн, що на 15,3% більше очікуваних надходжень 2018 року.

В загальній структурі доходів власні доходи складають 11,7 %. В основу розрахунків власних  доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік покладено:

       вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України;

       вимоги статей 64 та 101 Бюджетного кодексу України;

      звітні показники про стан виконання доходів зведеного бюджету району за 2018 рік. 

У процесі визначення доходів загального фонду районного бюджету враховані динаміка та тенденції виконання показників надходження податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки.

Виходячи з вимог Бюджетного кодексу України, що закладені в основу формування доходів загального фонду бюджету на 2019 рік, найбільшу питому вагу в доходах районного бюджету становлять відрахування від податку з доходів фізичних осіб, який складає 84 327,9 тис.грн, або 99,2% всіх доходів.

Основними чинниками, які впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб є:

застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;

підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

легалізація виплати заробітної плати.

Прогнозний показник надходження податку з доходів фізичних осіб до районного бюджету на 2019 рік порівняно з очікуваним показником на 2018 рік збільшено на 15,6 відсотка.

Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 2019 рік передбачено відповідно в сумі 28,0 тис.грн та 390,0 тис.грн,  на основі фактичних надходжень за 2018 рік.

        Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності  передбачено в сумі  250,3 тис.грн. 

По  податку на прибуток відповідно до розрахунків  підприємств комунальної власності на 2019 рік передбачено 3,0 тис. грн, або на рівні надходжень 2018 року.

       Основними складовими спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ.

        За розрахунками бюджетних установ прогнозна сума власних надходжень на 2019 рік становить 5 313,8 тис. грн, в тому числі по:

-закладах освіти – 2 834,6 тис. грн, в тому числі  за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування дітей в сумі – 2625,5 тис.грн, від послуг басейну - 105,6 тис.грн, від здачі в оренду приміщень – 28,0 тис.грн;

-закладах  охорони здоров'я – 1 645,1 тис. грн -  за рахунок плати за видачу довідок в сумі 200,0 тис.грн, від оренди приміщень -177,2 тис.грн та  плати за зубопротезування – 1237,9 тис.грн; 

-терцентру  – 414,0 тис. грн – надходження 75% від пенсії  проживаючих в стаціонарному відділенні с.Друхів. 

-закладах культури – 420,1 тис. грн – батьківська плата за навчання 308 дітей в сумі 171,9 тис.грн, від здачі в оренду майна – 30,0 тис.грн, за відвідування музею – 2,0 тис.грн та оформлення формулярів та видачу літератури на абонемент – 80,0 тис.грн.

 

З державного бюджету передбачено:

        базову дотацію – 50 200,4 тис. грн, що на 34,2% більше 2018 року

       дотацію місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 32 707,0 тис.  грн;

        субвенцій на загальну суму  552 033,4 тис. грн, в тому числі:

 субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  – 209 800 тис. грн, або  93,9 % до 2018 року;

субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  68 160,0 тис. грн, або 53,9 % до 2018 року;

субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 11 958,0 тис. грн, або 109,7 % до 2018 року;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань –  187,3 тис. грн, або 20,4 відсотки до 2018 року;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –  226 919,4 тис.  грн, або 110,9 % до 2018 року; 

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 41 065,7 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя –187,0 тис грн або 116,8 % до 2018 року.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки для відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет 1 105,4 тис.  грн або 133,0 % до 2018 року.

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 009,3 тис. грн.

Крім того передбачено субвенцію з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 275,6 тис. грн, що на 127,5 тис. грн менше в порівнянні з 2018 роком. 

Видатки районного бюджету на 2019 рік передбачено в сумі   733 888,9 тис. грн або 96,9 % до рівня 2018 року, в тому числі видатки загального фонду – 728 575,1 тис. грн, спеціального фонду –  5 313,8 тис. грн. У структурі видатків 40,9 % займають видатки на соціальний захист, в т.ч. 39,8% на пільги, субсидії та допомоги сім`ям з дітьми, 42,1 % - видатки на освіту, 7,1 % видатки на охорону здоров`я та 2,0 % - на культуру. 

Видаткову частину бюджету сформовано відповідно до вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до вимог чинного законодавства та  енергоносіїв.

Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери на 2019 рік розраховані,  виходячи з мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року                          у розмірі 4173 грн та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 1921 гривень. Заробітна плата розрахована за розрядами з врахуванням ЄТС на 2019 рік та умовами, які діяли у 2018 році (обов`язкові виплати та доплати). 

Проект районного бюджету на 2019 рік за видатками головного розпорядника коштів – управління освіти, молоді та спорту сформований з урахуванням чотирьох джерел фінансування: освітньої субвенції  на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та ліцею-інтернату в сумі 226 919,4 тис грн,  дотації з державного бюджету на фінансування переданих видатків на утримання закладів освіти в сумі 28 278,8 тис грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 009,3 тис. грн та коштів районного бюджету в сумі 50 244,3 тис. грн.

У структурі видатків на освіту, видатки на заробітну плату складають 74,9 %,  енергоносії  - 5,2 %.

Видатки на харчування передбачено в сумі 5781,5 тис. грн. При цьому враховано норми харчування на одну дитину затверджені районною радою на 2018 рік по загальноосвітніх навчальних закладах – 15,0 грн, по ЗОШ-ліцей з професійним навчанням – 67,0 грн, по пришкільному інтернату економіко-гуманітарного ліцею – 50,0 грн та по ліцею-інтернату спортивного профілю – 75,0 грн, враховуючи харчування на весь навчальний рік та збільшення кількості дітей пільгових категорій.

Поточні господарські видатки за незахищеними статтями загалом  передбачено в сумі 4792,0 тис грн..

По видатках спец фонду в частині власних надходжень передбачено кошти в сумі 2 834,6 тис. грн, які  направляються на виплату заробітної плати  з нарахуванням 210,03 тис. грн, продукти харчування 2 348,82 тис. грн, оплата енергоносіїв 144,17 тис. грн та на інші видатки  в сумі 131,6 тис. грн.

У проекті районного бюджету на 2019 рік на охорону здоров’я, головний розпорядник райдержадміністрація, передбачено видатки у сумі 51 834,8 тис. грн, в тому числі за рахунок: 

- медичної субвенції з державного бюджету - 41 065,7 тис. грн;

- дотації з державного бюджету на фінансування переданих видатків на утримання закладів охорони здоров`я – 4 428,2 тис. грн;

- субвенції на здійснення цільових видатків  на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на відшкодування вартості препаратів інсуліну - 1 105,4 тис. грн;

- субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 187,3 тис. грн;

- коштів районного бюджету – 5 048,2 тис. грн, зокрема на оплату енергоносіїв – 4 428,2 тис. грн (в тому числі КНП "Березнівський районний центр первинної медичної допомоги" Березнівської районної ради –            1250,0 тис. грн), на пільгове зубопротезування – 70,0 тис. грн, пільгове медикаментозне забезпечення хворих на орфанні захворювання – 200,0 тис. грн, відшкодування вартості інсулінів хворим на цукровий діабет – 150,0 тис. грн, на медикаменти та харчування пільгових категорій населення 200,0 тис. грн. 

Видатки   спеціального  фонду  районного  бюджету по галузі  "Охорона здоров’я" плануються за рахунок власних надходжень від основної та господарської діяльності, орендної плати та інших джерел в сумі 1 645,1 тис. грн, з них: КЗОЗ "Березнівська ЦРЛ" - 400,0 тис. грн, КЗОЗ  "Соснівська РЛ" - 7,2 тис. грн  та  КЗОЗ "Березнівська районна стоматполіклініка"- 1 237,9 тис. грн, що направляються на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на придбання медикаментів, матеріалів, оплату послуг та енергоносіїв.

Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на утримання установ та проведення заходів соціального захисту населення передбачаються видатки в сумі 296 527,9 тис грн. 

В тому числі на оплату пільг, субсидій та допомог на дітей передбачено 290 147,0 тис. грн, що на 70 946,6 тис. грн менше 2018 року та складає 39,8 % у загальній структурі  видатків загального фонду районного бюджету.

Крім того, на пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, по загальному  фонду  передбачені видатки в сумі 275,6 тис грн. 

Із загальної суми видатків на утримання територіального центру соціального обслуговування передбачено 5 952,5 тис. грн, або                          112,6 % до видатків 2018 року. Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам передбачається в сумі 5 097,6 тис. грн, що складає  85,6 відсотки від загального обсягу видатків на утримання установи. Обсяг витрат на харчування в стаціонарному відділенні с.Друхів складає 396,5 тис грн. На проведення розрахунків за енергоносії передбачено видатки в сумі 353,5 тис грн, що забезпечує потребу в повному обсязі. 

На утримання соціальної служби молоді передбачено  1 318,2 тис грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 1 239,8 тис грн, що складає 94,1 % в загальній структурі видатків установи. Відповідно до потреби передбачено кошти на оплату енергоносіїв в сумі 25,6 тис. грн.

На утримання закладів культури передбачено 14 615,6 тис грн.  На оплату праці з нарахуваннями працівників закладів культури спрямовано кошти в сумі 12 648,9 тис. грн, що у структурі видатків складає 86,5 %. Поточні видатки передбачено в сумі 476,9 тис. грн,  в тому числі на придбання літератури для бібліотек, проведення заходів  та оплату інших послуг. На оплату енергоносіїв передбачено  1 489,0 тис. грн, що складає 10,2 % в загальній структурі видатків установи.

Видатки   спеціального  фонду  по закладах культури складають 420,1 тис. грн та направляються на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам музичної школи, на оплату  енергоносіїв та на утримання установи.

Обсяг видатків на фізичну культуру і спорт складає 5414,5 тис. грн, що на 33,9 % більше затверджених видатків минулого року, в тому числі:

для КДЮСШ управління освіти передбачено 4567,9 тис. грн, що на 1 034,2 тис. грн більше в порівнянні до затверджених видатків на  2018 рік, видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 3 419,9 тис. грн, або 74,9 % в загальній структурі, передбачено кошти на поточні видатки в сумі 513,5 тис. грн, що на 235,1 тис. грн більше в порівнянні з 2018 роком;

 на фінансову підтримку ДЮСШ "Колос"  - 766,4 тис. грн,  райради ФСТ "Колос" -  80,2 тис грн.

На функціонування Березнівської районної ради передбачається спрямувати 3 211,9 тис грн, з них в повному обсязі передбачено видатки на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та поточні видатки.

На виконання Програми підтримки КП "Телерадіокомпанія "Березне" на 2019 рік проектом рішення передбачено видатки в сумі 80,0 тис. грн.

Передбачено іншу субвенцію сільським, селищній та міській радам на утримання закладів дошкільної освіти та культури в сумі 48 524,7 тис. грн, що на 7 198,9 тис.грн більше, або на 17,4 % проти 2018 року. Сума порахована за формульним розрахунком, де основним показником по дошкільній освіті нормативна чисельність дітей на одну групу, а по культурі - кількість населення.

Резервний фонд районного бюджету пропонується затвердити в сумі 500 000  тис грн.