06 грудня 2017 року № 67 "Про функціональні повноваження голови Березнівської районної ради та заступника голови Березнівської районної ради сьомого скликання"

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

06 грудня 2017 року                                                          № 67

 

Про функціональні повноваження голови Березнівської районної ради та заступника голови Березнівської районної  ради сьомого скликання

 

 

Відповідно до статей 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення районної ради від 13.11.2015 №2 "Про обрання заступника голови Березнівської районної ради сьомого скликання", від 11.10.2015 №354 "Про обрання голови Березнівської районної ради сьомого скликання":

 

1.Затвердити:

1.1.функціональні повноваження голови Березнівської районної ради сьомого скликання Федаса Віктора Васильовича (додаються);

1.2.функціональні повноваження заступника голови Березнівської районної ради сьомого скликання Пилипчук Людмили Петрівни (додаються).

 

2.Розпорядження голови районної ради від 23.01.2017 №05 "Про розподіл функціональних повноважень між головою та заступником голови Березнівської районної  ради сьомого скликання" вважати таким, що втратило чинність.

 

3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова ради                          підпис                        В. Федас

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРЖЕНО

розпорядження голови

Березнівської районної ради

06.12.2017 №67

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

голови Березнівської районної ради сьомого скликання

Федаса Віктора Васильовича

 

            1.Голова районної ради:

1.1.Здійснює загальне керівництво діяльністю районної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2.Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

1.3.Відповідно до Регламенту районної ради, скликає сесії районної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення ради та протоколи сесій.

1.4.Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника  голови  районної ради.

1.5.Вносить раді пропозиції щодо утворення, обрання і ліквідації постійних комісій ради, зміни їх складу, обрання голів, подає на затвердження ради положення про них.

1.6.Організовує роботу президії районної ради, проводить засідання та вносить питання на її розгляд. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб.

1.7.Вносить на затвердження ради структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату.

1.8.Спрямовує роботу заступника голови ради,  керуючого справами, начальників відділів виконавчого апарату районної ради. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

1.9.Призначає та звільняє працівників виконавчого апарату ради в порядку, передбаченому законодавством.

1.10.Виступає розпорядником бюджетних коштів на утримання ради і виконавчого апарату та має право підпису фінансових документів.

1.11.В період між сесіями районної ради, шляхом видання відповідного розпорядження, звільняє керівників підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, відповідно до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

1.12.Сприяє депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

1.13.Бере участь у роботі колегії при голові районної державної адміністрації.

1.14.Подає на розгляд районної ради пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу із них.

1.15.За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.

1.16.Забезпечує роботу по розгляду звернень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів районної ради, народних депутатів України, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.

1.17.Співпрацює з правоохоронними органами.

1.18.Координує роботу щодо управління спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району.

1.19. Вирішує всі інші питання, доручені йому радою, звітує перед радою про свою діяльність.

1.20. В межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

 

Заступник голови районної ради              підпис                        Л. Пилипчук

 

 

 

ЗАТВЕРЖЕНО

розпорядження голови

Березнівської районної ради

06.12.2017 №67

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

заступника голови Березнівської районної ради сьомого скликання

Пилипчук Людмили Петрівни

 

            1.Заступник голови районної ради:

1.1.У разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

1.2.Координує роботу з розгляду та затвердження програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм району, бюджету, вносить пропозиції щодо заслуховування звітів про їх виконання.

1.3.Організовує та координує роботу з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району. Вносить голові ради відповідні пропозиції з цих питань.

1.4.Забезпечує взаємодію районної ради з органами виконавчої влади з питань економічного та соціального розвитку, виконання бюджету та його використання. Вносить голові ради  відповідні пропозиції з цих питань.

1.5.Координує діяльність постійних комісій районної ради, сприяє комісіям у виконанні їх рекомендацій, доручень ради та голови.

 1.6.Організовує розробку проектів плану роботи ради, її регламенту, положення про постійні комісії, при необхідності вносить пропозиції про їх зміни. Контролює дотримання регламенту, виконання планів роботи ради.

1.7.Забезпечує підготовку та організацію проведення сесій районної ради, засідань її президії, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування.

1.8.Вносить пропозиції щодо заслуховування звітів керівництва райдержадміністрації та її структурних підрозділів про виконання програми економічного і соціального розвитку району, цільових програм, делегованих повноважень, виконання районного бюджету на засіданнях постійних комісій районної ради та пленарних засіданнях сесії, звітів керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

1.9.Відповідає за перепідготовку та навчання посадових осіб місцевого самоврядування, надання допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.

1.10.Бере участь у роботі постійних комісій районної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Проводить особистий прийом громадян.

1.11.Координує роботу виконавчого апарату районної ради.

1.12.Координує взаємодію, надання консультативної та методичної допомоги сільським, селищній, міській радам, сприяє організації виконання рішень та рекомендацій районної ради.

1.13.Координує діяльність районної ради в частині залучення інвестиційних коштів шляхом участі у грантових проектах, фондах підтримки та розвитку місцевого самоврядування.

1.14.Координує діяльність комунальних підприємств, установ районної ради.

1.15.Забезпечує контроль за дотриманням Закону України "Про доступ до публічної інформації"

1.16.Забезпечує взаємодію районної ради з районними  організаціями політичних партій, громадськими та релігійними організаціями, співпрацю із засобами масової інформації.

1.17.Очолює конкурсну комісію районної ради.

1.18.Очолює атестаційну комісію районної ради.

1.19.Очолює комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих та організовує її роботу.

1.20.Очолює експертну комісію районної ради для проведення експертизи цінності документів.

1.21.Очолює постійно діючу комісію районної ради з прийому-передачі основних засобів та матеріальних цінностей.

1.22.Є співголовою робочої групи з питань розгляду звернень громадян щодо надання одноразової грошової допомоги.

1.23.Має право підпису фінансових документів.

1.24.Вирішує інші питання, доручені радою та головою районної ради.

 

 

Заступник голови районної ради              підпис                        Л. Пилипчук

 

 

 

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.