29 листопада 2017 року №60 "Про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей районної ради"

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

29 листопада 2017 року                                                                         №60

 

Про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей районної ради

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, Типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року № 572, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 липня 2015 року за № 788/27233, з метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також контролю за збереженням матеріальних цінностей:

1.Створити комісію з проведення  інвентаризації  в такому складі:

Голова комісії: 

Пилипчук Людмила Петрівна - заступник голови районної ради;

Члени комісії:       

Дроженець Богдан Олександрович - керуючий  справами  виконавчого апарату районної ради;

Снітко Наталія Сергіївна - начальник відділу організаційного та правового забезпечення  діяльності ради;

Люшин Людмила Петрівна - начальник відділу з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;

Яковчук Валентина Іванівна - начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер.

2.Комісії провести інвентаризацію основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, бланків суворого обліку, розрахунків та інших статей  балансу районної ради станом на 01 грудня 2017 року.

3.Інвентаризацію провести  у присутності  матеріально-відповідальних осіб:

Лазарець Марини Михайлівни - головного  спеціаліста фінансово-господарського відділу; 

Хилюка Олександра Олександровича - водія.    

4.Інвентаризацію провести 01 грудня 2017 року.

5.Узагальнені результати інвентаризації затвердити в порядку та строки визначені законодавством.

6.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова  ради                                 підпис                            В. Федас

 

Авторські права 2019 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.