12 вересня 20­­­16 року №46 "Про проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади"

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 

12 вересня 20­­­16 року                                                                  № 46

 

Про проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади"

 

 Відповідно до Закону України "Про очищення влади" (далі - Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", та плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 1025-р:

1.Провести перевірку, передбачену Законом (далі - перевірка), стосовно посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради (крім виборних посад) відповідно до графіка початку проведення перевірок згідно з додатком.

2.Визначити відділ організаційного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради відповідальним підрозділом за проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" у виконавчому апараті.

3.Відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради:

забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Березнівської районної ради в день його підписання;

ознайомити з цим розпорядженням осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустках для догляду за дитиною, перебувають на обліку з тимчасової непрацездатності).

4.Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату районної ради власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова ради                              підпис                                   Л.Каменчук

 


Додаток

до розпорядження

голови районної  ради

від 12 вересня 2016 року №46

 

 

ГРАФІК

проведення перевірки, передбаченої Законом України

"Про очищення влади", щодо посадових осіб місцевого

самоврядування виконавчого апарату Березнівської районної ради

 

 

з/п

Назва посади та найменування відділу виконавчого апарату, щодо посадових осіб якого проводиться перевірка 

Дата початку перевірки

1.

Керуючий справами

13.09.2016

2.

Посадові особи відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради

13.09.2016

3.

Посадові особи фінансово-господарського відділу             

13.09.2016

 

 

 

Заступник голови районної ради               підпис                   Л.Пилипчук

 

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.